Řidič nesmí při jízdě vozidlem

Vždycky je důležité mít na paměti, že řidič nesmí při jízdě vozidlem provádět určité činnosti. Tato pravidla jsou stanovena z důvodu zachování bezpečnosti na silnicích a minimalizace rizika dopravních nehod.

Když se řidič sedí za volantem, měl by se zaměřit pouze na řízení vozidla a plně se soustředit na dění kolem sebe na silnici. Existuje několik činností, které jsou zakázány z důvodu bezpečnosti a měly by být dodržovány za všech okolností.

Nedovolené činnosti řidiče během jízdy vozidlem

Je důležité si uvědomit, že následující činnosti jsou zakázány a řidič by se jich měl vyvarovat:

 • Používání mobilního telefonu bez hands-free zařízení – Textování nebo telefonování během jízdy může vážně ohrozit bezpečnost na silnici.
 • Jídlo a pití za jízdy – Manipulace s jídlem nebo nápoji může odvést pozornost od silnice a způsobit nehodu.
 • Osobní úpravy – Řidič by se neměl během jízdy líčit, stříhat nebo upravovat vlasy. To může odvést jeho pozornost od řízení.
 • Přehrávání hlasité hudby – Extrémně hlasitá hudba může snížit schopnost řidiče vnímat zvuky provozu a nouzových situací.
 • Psaní poznámek – Manipulace s papírem a perem může odvést zrak a pozornost od silnice.

Důsledky nedodržování pravidla

Porušení pravidel ohledně nedovolených činností řidiče během jízdy vozidlem může mít vážné následky:

 • Pokuta – Řidiči mohou být pokutováni, pokud jsou přistiženi při provádění zakázaných činností za jízdy.
 • Ztráta řidičského oprávnění – V některých případech může dojít k odebrání řidičského průkazu nebo zákazu řízení na určitou dobu.
 • Dopravní nehoda – Nedodržování pravidel může zvýšit riziko dopravní nehody, která může mít vážné následky pro všechny zúčastněné.
 • Zranění nebo úmrtí – Nejhoršími následky nedodržování pravidel může být zranění nebo dokonce úmrtí řidiče, cestujících nebo jiných účastníků silničního provozu.

Závěr

Je naprosto nezbytné, aby řidiči dodržovali pravidla ohledně nedovolených činností během jízdy vozidlem. Tímto způsobem mohou přispět k bezpečnosti na silnicích a minimalizovat riziko dopravních nehod. Každý řidič by měl brát ohled na svou a na bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu a plně se soustředit na řízení svého vozidla.

Vliv únavy na řízení

Je důležité si uvědomit, že únava může být jedním z největších nepřátel řidiče během jízdy vozidlem. Řidiči by měli brát v úvahu následující:

 • Dlouhé jízdy – Při dlouhých trasách může únava postihnout řidiče, což snižuje jeho reakční schopnosti a zvyšuje riziko nehod.
 • Monotonní prostředí – Jízda po rovných dálnicích nebo dlouhé úseky bez záběru mohou způsobit ospalost a nedostatek pozornosti u řidiče.
 • Nedostatek spánku – Řidiči, kteří nedostatečně spí, jsou náchylnější k únavě za volantem a jejich schopnost řízení může být značně ovlivněna.

Důsledky řízení v stavu únavy

Řízení vozidla v stavu únavy může mít závažné důsledky:

 • Zpomalené reakce – Únavou unavený řidič může mít zpomalené reakce na situace na silnici, což zvyšuje riziko nehod.
 • Stržení pozornosti – Únava může vést k nedostatečné koncentraci, což znamená, že řidič nemusí všimnout důležitých signálů na silnici.
 • Usnutí za volantem – Extrémní únava může vést k usnutí za volantem, což je extrémně nebezpečné a může mít fatální následky.
Průběh únavy Reakce
První příznaky únavy Řidič by měl zvýšit povědomí o svém stavu a měl by zvážit přestávku nebo možnost výměny řidiče.
Přetrvávající únava Je nebezpečné pokračovat v řízení, řidič by měl okamžitě zastavit a odpočinout si.

Prevence únavy za volantem

Aby se minimalizovalo riziko únavy při řízení, mohou řidiči zvážit následující opatření:

 • Pravidelné přestávky – Dělat pravidelné zastávky pro odpočinek během dlouhých jízd může pomoci udržet pozornost a svěžest řidiče.
 • Dostatečný spánek – Řidiči by měli zajistit, aby dostávali dostatek spánku před dlouhou cestou, aby minimalizovali riziko únavy.
 • Zdravá strava – Vyvážená strava může pomoci udržet energii a soustředění během dlouhých jízd.

Viz také:

Photo of author

Eric

Napsat komentář