Jak nastartovat auto přes kabely

Je-li vaše vozidlo náhle nefunkční a jeho baterie je vybitá, může být použití kabelů k jejímu nastartování život zachraňující záležitostí. Naučíme vás postup, jak správně nastartovat auto přes kabely.

Potřebné vybavení

Než začnete, ujistěte se, že máte k dispozici následující vybavení:

 • Další fungující auto s dobrou baterií
 • Kvalitní startovací kabely
 • Rukavice

Postup

Zde je krok za krokem, jak postupovat při nastartování auta přes kabely:

 1. Postavte obě vozidla tak, aby byla dostatečně blízko k sobě, ale nepříliš těsně.
 2. Zapněte obě vozidla a ujistěte se, že jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty.
 3. Nasadíme rukavice, abychom se chránili před možnými úrazy.
 4. Otevřete kapotu obou vozidel a najděte baterie. Ujistěte se, že jsou terminály baterie čisté a bez koroze.
 5. Seberte startovací kabely. Opatrně je rozbalte a ujistěte se, že jsou dostatečně dlouhé k dosažení mezi oběma vozidly.
 6. Připojte červený kabel k pozitivnímu pólu vybité baterie (označený „+“) a poté ke kladce dobře nabité baterie.
 7. Připojte černý kabel k negativnímu pólu dobře nabité baterie (označený „-„) a poté ke čisté kovové části karoserie nebo motoru vybitého vozidla.
 8. Než spustíte motor, ujistěte se, že jsou kabely bezpečně připojeny a není žádný kontakt mezi sebou.
 9. Zapněte motor vozidla s dobrou baterií a nechte ho běžet několik minut, aby se dobře nabil akumulátor vybitého vozidla.
 10. Pokuste se nastartovat motor vozidla s vybitou baterií. Pokud se nepodaří na první pokus, můžete zkusit počkat chvíli a pak to zkusit znovu.
 11. Po úspěšném nastartování odpojte kabely v opačném pořadí, než jste je připojili. Začněte s odpojením černého kabelu z karoserie nebo motoru a pak postupujte k odpojení červeného kabelu.
 12. Nezapomeňte důkladně zkontrolovat, zda je motor vozidla, které jste právě nastartovali, běží normálně.

Důležité poznámky

Při použití startovacích kabelů si pamatujte na následující:

 • Nikdy nepřipojujte černý kabel k vybité baterii.
 • Ujistěte se, že kabely jsou odpojeny, než se jedno z vozidel pohne.
 • Pokud nejste jisti postupem, neváhejte požádat o pomoc profesionálního mechanika.

Nyní, když znáte správný postup, jak nastartovat auto přes kabely, můžete se vydat na cesty s jistotou, že v případě potřeby budete připraveni řešit situaci s vybitou baterií.

Bezpečnostní opatření při používání startovacích kabelů

Při používání startovacích kabelů je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali riziko zranění nebo poškození vozidla. Zde je několik důležitých bodů k zvážení:

 • Dbáte na to, aby kabely nebyly poškozené nebo opotřebované, protože to může vést k nebezpečným situacím.
 • Ujistěte se, že obě vozidla jsou v klidu a není zapnutý žádný z nich, než začnete připojovat kabely.
 • Pokud si nejste jisti, jak správně používat startovací kabely, raději požádejte o pomoc zkušeného řidiče nebo odborníka.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s bateriemi

Při manipulaci s bateriemi je důležité dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, abyste minimalizovali riziko úrazů a poškození vozidla. Zde jsou některé základní bezpečnostní opatření:

Před manipulací s baterií: Po manipulaci s baterií:
Odpojte klíč z zapalování a vyjměte ho, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí motoru. Ujistěte se, že jsou všechny kryty baterie a připojení pevně a správně umístěny.
Ujistěte se, že vozidlo je vypnuté a ruční brzda je zajištěna, aby nedošlo k nekontrolovanému pohybu vozidla. Pokud je to možné, proveďte kontrolu stavu baterie a případně ji dobijte, abyste předešli dalším problémům.
Před odpojením baterie si pečlivě přečtěte návod k obsluze vozidla a postupujte podle něj. Ujistěte se, že jste správně připojili a utáhli všechny svorky baterie, aby nedocházelo k uvolnění připojení.

Prevence vybití baterie

Aby se minimalizovala pravděpodobnost vybití baterie, doporučuje se pravidelně provádět údržbu vozidla a sledovat stav baterie. Zde jsou některé tipy pro prevenci vybití baterie:

 1. Pravidelně kontrolovat stav baterie a případné známky opotřebení nebo koroze.
 2. Dbát na to, aby všechny elektrické spotřebiče byly vypnuty, když vozidlo není v provozu.
 3. Po delší době neaktivity vozidla zvažte použití bateriového nabíječe, abyste udrželi dobrou úroveň nabití baterie.

Viz také:

Photo of author

Natalie

Napsat komentář