Jak nastartovat auto s vybitou baterií


Nastartování automobilu s vybitou baterií může být zdlouhavým procesem, ale s správnými postupy a nástroji to může být relativně snadné. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, a v tomto článku se podíváme na několik efektivních metod.

Použití startovacích kabelů

Jednou z nejběžnějších metod je použití startovacích kabelů. Tyto kabely slouží k propojení vybité baterie s dobrou baterií jiného vozidla. Postup je následující:

 1. Zajistěte, aby obě vozidla byla vypnutá a parkovaná vedle sebe tak, aby bylo možné kabely dosáhnout od jednoho vozu k druhému.
 2. Připojte červený kabel k pozitivnímu pólu vybité baterie (označený znaménkem +).
 3. Připojte druhý konec červeného kabelu k pozitivnímu pólu nabité baterie na jiném vozidle.
 4. Připojte černý kabel k negativnímu pólu nabité baterie na jiném vozidle.
 5. Připojte druhý konec černého kabelu k nějaké kovové části v motorovém prostoru vozidla s vybitou baterií, abyste minimalizovali riziko jiskření.
 6. Zapněte vozidlo s nabitou baterií a nechte ho běžet asi 5-10 minut.
 7. Pokuste se nastartovat vozidlo s vybitou baterií. Pokud se nepodaří hned, nechte nabité vozidlo běžet déle.

Použití startovacího boxu

Další možností je použití startovacího boxu, což je samostatné zařízení obsahující nabíjecí baterii, která může poskytnout dostatečný výkon k nastartování vozidla. Postup je podobný jako u startovacích kabelů, ale není potřeba druhého vozidla.

Manuální nastartování

Pokud nemáte k dispozici startovací kabely ani startovací box, můžete zkusit manuální nastartování vozidla. Tato metoda vyžaduje pár lidí a dostatečně silné ruce.

 1. Umístěte vozidlo s vybitou baterií do kopce nebo na místo, kde se dá odstrčit.
 2. Přepněte převodovku do nejnižšího stupně.
 3. S pomocí ostatních lidí nebo tlačení odpojte a zahalte se do vozu, abyste ochránili motor proti možnému poškození.
 4. Po dosažení dostatečné rychlosti zkusíte nastartovat vozidlo.

Další tipy a upozornění

Je důležité si uvědomit několik důležitých bodů při nastartování vozidla s vybitou baterií:

 • Před použitím startovacích kabelů nebo startovacího boxu zkontrolujte jejich stav a bezpečnostní pokyny od výrobce.
 • Dbáte na to, aby kabely nebo startovací box nebyly poškozené nebo poškozené, a že jsou správně připojeny.
 • Ujistěte se, že vozidlo s nabíjenou baterií je vypnuté před připojením kabelů.
 • Po úspěšném nastartování vozidla nechte motor běžet po delší dobu, aby se baterie dobila.

Nastartování automobilu s vybitou baterií může být jednoduchý úkol, pokud máte správné nástroje a postupy. Použití startovacích kabelů, startovacího boxu nebo manuální nastartování jsou tři hlavní metody, které lze použít v závislosti na situaci. Je důležité být opatrný a postupovat podle pokynů, aby nedošlo k poškození vozidla nebo zranění osob.

Bezpečnostní opatření

Když se pokoušíte nastartovat auto s vybitou baterií, je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali riziko nehod nebo poškození vozidel.

Jedním z důležitých bodů je dbát na správné zajištění kabelů a zařízení, které používáte k nastartování auta. Ujistěte se, že kabely nejsou poškozené a že jsou správně připojené k bateriím vozidel.

Dále je nezbytné, aby všechny osoby, které se podílejí na procesu, byly obeznámeny s bezpečnostními pokyny. Především by měly být chráněny ruce a oči, protože proces nastartování může vyvolat nečekané situace, jako je vznícení plynu ve vozidle.

Bezpečnostní opatření Důvod
Použití ochranných rukavic Minimalizace rizika úrazů nebo popálení při manipulaci s kabely a bateriemi.
Prověření okolí Ujistěte se, že kolem vozidla není žádný zbytečný materiál, který by mohl způsobit problémy při startování.
Zapnutí nouzových světel Zvýšení viditelnosti vozidla pro ostatní řidiče, pokud se pokoušíte nastartovat auto v horších světelných podmínkách.

Nejčastěji kladené otázky

 • Jak dlouho bych měl nechat nabité vozidlo běžet, aby se dobila vybitá baterie?
 • Je možné použít startovací kabely k nastartování auta, když je venku velmi chladno?
 • Jak poznám, že vybitá baterie je skutečně příčinou problému se startováním?

Viz také:

Photo of author

Natalie

Napsat komentář