Jak otevřít auto s vybitou baterií

Všichni jsme někdy zažili nepříjemnou situaci, kdy se pokusíme nastartovat auto a zjistíme, že baterie je úplně vybitá. To může být zvláště frustrující, pokud jsme někde na osamělé cestě nebo v nevhodnou dobu. Nicméně, není třeba panikařit, existuje několik metod, jak otevřít auto s vybitou baterií a dostat se z této nepříjemné situace.

Použití startovacích kabelů

Jedna z nejběžnějších metod je použití startovacích kabelů. Pokud máte k dispozici jiné auto s funkční baterií, můžete použít startovací kabely k propojení obou vozidel a nabídnutí energie z funkční baterie na tu vybitou. Postup je následující:

 1. Parkujte vozidla tak, aby byla čelně proti sobě.
 2. Zapněte obě auta a nechte je běžet několik minut, aby se baterie trochu nabily.
 3. Připojte červený kabel (+) ke pozitivnímu pólu vybité baterie.
 4. Připojte druhý konec červeného kabelu (+) k pozitivnímu pólu funkční baterie.
 5. Připojte černý kabel (-) ke negativnímu pólu funkční baterie.
 6. Připojte druhý konec černého kabelu (-) k nějakému kovovému části na vozidle s vybitou baterií, například k motoru. Nikdy nepřipojujte černý kabel k negativnímu pólu vybité baterie!
 7. Počkejte několik minut, než se vybitá baterie trochu nabije.
 8. Pokuste se nastartovat auto s vybitou baterií.

Použití bezdrátového startéru

Alternativou k startovacím kabelům je použití bezdrátového startéru. Tyto zařízení jsou navrženy tak, aby umožňovaly spuštění vozidla bez nutnosti připojování kabelů k jinému autu. Postup je obvykle podobný jako u startovacích kabelů, ale používá se samostatného zařízení k poskytnutí energie pro vybitou baterii.

Použití klíče na mechanické zamykání

Pokud nemáte k dispozici startovací kabely ani bezdrátový startér, můžete zkusit otevřít auto pomocí klíče na mechanické zamykání. I když je vybitá baterie, obvykle je stále možné otevřít dveře ručně klíčem. Poté můžete přistoupit k metodám nabíjení baterie nebo spuštění auta.

Poznámka o bezpečnosti

Při manipulaci s startovacími kabely vždy dbajte na bezpečnostní opatření. Ujistěte se, že vozidla jsou vypnutá, než připojíte kabely, a nedotýkejte se klipů na koncích kabelů, když jsou kola v chodu. Dbejte na to, aby se kabely nedotýkaly sebe navzájem ani jakékoli části motoru.

Závěr

Je frustrující zjistit, že máte vybitou baterii, ale existuje několik způsobů, jak s tímto problémem zacházet. Použití startovacích kabelů, bezdrátového startéru nebo klíče na mechanické zamykání může být klíčem k tomu, abyste se dostali zpět na cestu. Důležité je dbát na bezpečnostní opatření a postupovat opatrně, aby nedošlo k žádnému poškození vozidel nebo úrazu.

Provoz auta v zimních podmínkách

V zimních měsících je provoz vozidla obzvláště náročný. Kromě možnosti vybité baterie se mohou objevit další problémy, jako je zmrznuté sklo, nedostatečná trakce nebo zablokované dveře. Je proto důležité připravit se na tyto situace a znát správné postupy.

Zmrznuté sklo a správné odmrazování

Nejčastějším problémem v zimě je zmrznuté sklo. Nikdy nejezděte s vozidlem, pokud nemáte zcela odmražená všechna skla. Použití škrabky na sklo a odmrazovače je základním opatřením. Vyvarujte se používání horké vody, která by mohla způsobit prasknutí skla.

Zabezpečení trakce na kluzkých silnicích

Když jsou silnice pokryté sněhem nebo lepivou vrstvou ledu, může dojít ke ztrátě trakce. V takových případech je nezbytné mít pod kontrolou rychlost a brzdnou dráhu. Přezutí na zimní pneumatiky a použití pískového nebo solného materiálu může pomoci zlepšit trakci.

Příčina problému Řešení
Zmrznutá zámek dveří Použití rozmrazovacího spreje nebo ohřátí klíče
Zablokovaná brzda Jemné rozpohybování vozu vpřed a vzad

Nejčastěji kladené otázky

 • Je možné použít jiný způsob, kromě startovacích kabelů, když mám vybitou baterii?
 • Co dělat, když se mi zasekne dveřní zámek v mrazivém počasí?
 • Jak poznám, že má mé auto problémy s trakcí na zasněžené silnici?

Viz také:

Photo of author

Eric

Napsat komentář