Jak nastartovat auto s vybitým klíčem

Pokud se ocitnete v situaci, kdy máte vybitý klíč od svého automobilu a potřebujete ho dostat do chodu, nemusí to být tak složité, jak by se mohlo zdát. Existuje několik postupů, které můžete vyzkoušet, abyste znovu nastartovali auto a dostali se z této nepříjemné situace.

Použití startovacích kabelů

Jednou z možností, jak nastartovat auto s vybitým klíčem, je použití startovacích kabelů. Pro tuto metodu budete potřebovat druhé auto s dobrou baterií a startovací kabely. Postupujte podle těchto kroků:

 1. Zajistěte, aby obě vozidla byla vypnutá a měla zapnutou ruční brzdu.
 2. Připojte červený kabel k pozitivnímu pólu vybité baterie.
 3. Připojte druhý konec červeného kabelu k pozitivnímu pólu dobře nabitý baterie.
 4. Připojte černý kabel k negativnímu pólu dobře nabitý baterie.
 5. Připojte druhý konec černého kabelu k kovové části vozidla s vybitou baterií, která není přímo u baterie.
 6. Spusťte auto s dobrou baterií a nechte ho běžet několik minut.
 7. Pokuste se nastartovat auto s vybitým klíčem.

Použití ruční brzdy a svařovačky

Další možností je použití ruční brzdy a svařovačky. Tento postup vyžaduje něco více zručnosti a nástrojů, ale může být účinný v případě, že nemáte k dispozici startovací kabely. Postupujte takto:

 1. Zajistěte, aby auto bylo v klidu a na rovném povrchu.
 2. Zvedněte přední část vozidla, aby bylo možné dostat se k podvozku.
 3. Najděte starter na motoru.
 4. Připojte svařovačku k pozitivnímu pólu baterie a k starteru.
 5. Připojte druhý konec svařovačky k zápornému pólu baterie.
 6. Nastartujte auto pomocí svařovačky.

Volání o pomoc

Pokud nejste schopni nastartovat auto ani pomocí startovacích kabelů ani svařovačky, můžete zvážit volání o pomoc. Kontaktujte servisního technika nebo odtahovou službu, která vám může poskytnout potřebnou pomoc.

Je důležité pamatovat na bezpečnostní opatření při provádění jakéhokoli z těchto postupů a v případě pochybností se obraťte na profesionála.

Použití alternativních zdrojů energie

Pokud se ocitnete v situaci, kdy není k dispozici druhé auto ani svařovačka, můžete zvážit použití alternativních zdrojů energie k nastartování automobilu. Existuje několik kreativních způsobů, jak toho dosáhnout:

Zdroj energie Postup
Solární nabíječka Připojte solární nabíječku k baterii a počkejte na nabíjení. Poté zkuste nastartovat auto.
Ruční generátor Pomocí ručního generátoru vygenerujte dostatečnou energii pro nastartování auta.
Power banka Připojte power banku k baterii a zkuste ji použít jako zdroj energie pro startování vozu.

Bezpečnostní opatření

Při použití alternativních zdrojů energie dbejte na bezpečnostní opatření a postupujte opatrně, abyste minimalizovali rizika spojená s manipulací se zařízeními a elektrickými součástkami vozidla.

Prevence vybitého klíče

Abyste předešli situacím s vybitým klíčem, je vhodné provádět pravidelnou údržbu a kontrolu stavu baterie vašeho automobilu. Zde jsou některé tipy, jak minimalizovat riziko vybitého klíče:

 • Pravidelně kontrolujte stav baterie a jejího dobíjení.
 • Zkoumejte možné příčiny vybití baterie, jako jsou poruchy alternátoru nebo elektrických systémů vozu.
 • Mějte k dispozici nouzový zdroj energie, jako jsou startovací kabely nebo power banka.

Viz také:

Photo of author

Kamil

Napsat komentář